ועדה מארגנת

ד"ר גבי עדין - יו"ר הכנס

ועדה מארגנת

  • מיכל קראוס  (יו"ר)
  • מיכל אברהם
  • ד"ר טובה אברך
  • ענבל בלס
  • אלי ג'ורנו
  • אביתר דותן
  • הלל מלכה
  • אדריאנה שוחט