תכנית ראשונית

*כפופה לשינויים

יום שני 2/12/2019


08:00 - 09:15   התכנסות והרשמה
09:15 - 11:00   פתיחת הכנס, ברכות, הענקת אות יקיר ענף, אותות הוקרה ופרס הימן.
11:00 - 13:00   מושב 1 - חדשנות בענף החלב

13:00 - 14:10   ארוחת צהריים

14:10 - 16:00   מושב 2 - כלכלת הענף
16:00 - 17:45   מושב 3 - יונקים ועגלות

14:00 - 16:00   מושב 4 - ענף הצאן
16:00 - 17:45   מושב 5 - איכות המוצר והסביבה בצאן

17:45 - 18:30  הרצאת העשרה 
18:30               יציאה לארוחת ערב ומופע מחוץ למלון בחסות "החקלאית"

 

יום שלישי 3/12/2019


08:30 - 10:30   מושב 6 - בריאות העטין
10:30 - 13:10   מושב 7 - בריאות הפרה

08:30 - 10:30   מושב 8 - בריאות הצאן
10:30 - 13:10   מושב 9 - הזנה, מרעה ופיזיולוגיה של צאן

13:10 - 14:30   ארוחת צהריים

14:30 - 16:10  מושב 10 -  פוריות פרת החלב
16:10 - 18:30  מושב 11 - המשך פוריות

14:30 - 16:15  מושב 12 - מחלות זיהומיות בבקר
16:15 - 18:35  מושב 13 - גנטיקה וטיפוח

18:35 - יציאה לארוחת ערב ומופע מחוץ למלון בחסות מחלבת "תנובה"

 

יום רביעי 4/12/2019


08:30 - 10:10  מושב 14 - רווחת פרת החלב
10:00 - 12:30  מושב 15 - שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת

08:30 - 10:10  מושב 16 - הזנה ומטבוליזם ברפת החלב
10:10 - 11:50  מושב 17 - הזנה ומספוא

12:35 - 13:30   הרצאת העשרה 
13:30 - 13:40   סיכום הכנס ה-31 וארוחת צהריים